Projektowanie pakietów akumulatorów – wyjaśnienie pojęć

Projektowanie pakietow akumulatorow

Początkujący konstruktorzy często samodzielnie próbują budować zestawy ogniw. Tematem dzisiejszego wpisu jest właśnie projektowanie pakietów akumulatorów. Przedstawiamy wyjaśnienie najważniejszych pojęć dotyczących budowy własnych pakietów akumulatorków.

Budowa pakietu akumulatorków – połączenie szeregowe i równoległe

Podstawowym pojęcia dotyczące budowy pakietu akumulatorków to połączenia szeregowe i równoległe oraz miks obydwu, czyli szeregowo-równoległe łączenie ogniw.

Połączenie szeregowe akumulatorów

Podstawowe połączenie szeregowe akumulatorów polega na połączeniu bieguna jednego ogniwa z biegunem następnego ogniwa o przeciwnej polaryzacji. Łączymy więc przeciwne bieguny – dodatnie i ujemne – tworząc swego rodzaju szereg lub łańcuch. Efektem takiego połączenia jest uzyskanie napięcia równego sumie napięć poszczególnych akumulatorków.

Warto pamiętać, iż w połączeniu szeregowym sumaryczna pojemność oraz wydajność prądowa pakietu jest równa wydajności i pojemności pojedynczego ogniwa. Dodajmy, że połączenie dwóch akumulatorków w sposób szeregowy oznaczamy jako 2S, pięciu ogniw 5S i analogicznie w innych przypadkach, gdzie S oznacza z j. angielskiego „serial” (szeregowy).

Awaria jednego ogniwa w takim połączeniu powoduje niemożność eksploatacji całego pakietu akumulatorów.

Połączenie równoległe akumulatorów

Często możemy spotkać się również z pojęciem równoległego połączenia akumulatorów. W tym przypadku łączymy ze sobą bieguny ogniw o takiej samej polaryzacji, czyli dodatnie z dodatnimi, a ujemne z ujemnymi. W tym przypadku sumaryczne napięcie pakietu pozostaje bez zmian – jest równe napięciu pojedynczego akumulatorka.

W wyniku połączenia równoległego ogniw otrzymujemy pakiet o pojemości równej sumarycznej pojemności połączonych ogniw, tak samo wzrasta wydajność prądowa takiego pakietu. Tak połączone ogniwa oznaczamy literą P (ang. parallel), np. 2P, 5P czy 18P.

Dodajmy, iż w połączeniu równoległym akumulatorów awaria jednego ogniwa może pozwalać na dalszą pracę pakietu – zmniejsza się jedynie wydajność i pojemność.

Połączenie szeregowo-równoległe ogniw

Istnieje również możliwość zastosowania mieszanki wspomnianych metod łączenia akumulatorów. Połączenie szeregowo-równoległe ogniw umożliwia skorzystanie z zalet obu rozwiązań i zwiększenie zarówno napięcia, jak i pojemności oraz wydajności pakietu.

Łączenie ogniw w projektowaniu pakietów akumulatorów – podsumowanie

Dobrnęliśmy do końca! Podsumujmy, na czym polega i jakie efekty pozwala nam uzyskać łączenie ogniw w projektowaniu pakietów akumulatorów.

  1. Połączenie szeregowe – łączymy ze sobą kolejne bieguny dodatnie i ujemny. Napięcie pakietu jest sumą napięć pojedynczych ogniw. Pojemność i wydajność całego pakietu jest równa pojemności i wydajności pojedynczego akumulatorka.
  2. Połączenie równoległe – łączymy bieguny jednoimienne. W efekcie uzyskujemy pakiet, którego pojemność i wydajność prądowa jest równa sumie tych parametrów dla pojedynczych ogniw. Napięcie pakietu jest równe napięciu jednego ogniwa.
  3. Połączenie szeregowo-równoległe – pozwala czerpać korzyści wynikające z obydwu rodzajów połączeń. Zwiększamy w ten sposób napięcie, pojemność i wydajność prądową całego pakietu.

Jeżeli szukasz zaufanego dostawcy ogniw do budowy pakietów akumulatorów, to zapoznaj się z ofertą naszego sklepu internetowego BTO.

Jeśli masz pytania dotyczące baterii, akumulatorów, pakietów, napisz do nas wiadomość, lub skontaktuj się z nami przez nasz profil na Facebooku.

Pełną gamę naszych produktów znajdziesz na bto.pl