Jakie wartości opisują parametry ogniw galwanicznych? Część 1.

bateria

Podstawowe parametry opisujące ogniwa to:

  • technologia w jakiej są wykonywane ogniwa,
  • napięcie,
  • pojemność,
  • wydajność prądowa,
  • zakres temperatur pracy.

Są one zależne od związków chemicznych, z jakich zbudowanie są ogniwa galwaniczne oraz ich konstrukcji wewnętrznej.

Obecnie przemysłowo wykorzystuje się wiele technologii chemicznych, w jakich wykonywane są ogniwa galwaniczne, z których każda posiada właściwą sobie warowność potencjału elektrycznego pomiędzy anodą a katodą. Ta różnica potencjału nazywania jest napięciem ogniwa i ważona jest w jednostce zwanej Vlotem [V]. Wracając do analogii z dwoma pojemnikami z wodą, napięcie można porównać do różnicy wysokości pomiędzy pojemnikami.

Ogniwa pierwotne mają podaną podaną wartość napięcia, specyficzną dla technologii w jakiej wykonano ogniwo. W kartach katalogowych znajdują się również informację o dolnej wartość napięcia rozładownia. Jest to napięcie po przekroczeniu, którego w niektórych typach baterii może dojąc do wzrostu ciśnienia zewnątrz ogniwa. Jest to powodowane rozpadem układu chemicznego baterii z wydzieleniem gazu.

W przypadku akumulatorów wyróżnia się następujące napięcia ogniwa.

Napięcie ładowania (charging voltage): jest ono charakterystyczne dla każdej z technologii i nie może zostać przekroczone. Z tego powodu każda z technologii akumulatorów ma dedykowany sposób ładowania.

Przekroczenie górnej wartości napięcia ładownia, spowoduje przyjęcie zbyt dużego ładunku elektrycznego przez akumulator. Jest to bardzo groźne zjawisko mogące skutkować pożarem lub eksplozją akumulatora.

Z pomocą przychodzi ponownie analogia z pojemnikami z wodą. Można bowiem spróbować, wyobrazić sobie próbę napełnienia zbiornika na wodę o pojemność np. jednego litra, dwoma litrami wody przy pomocy pompy o dużej wydajność.

Dolne napięcie rozładownia: jest to wartość napięcia akumulatora, poniżej której układ chemiczny akumulatora zacznie ulegać degradacji. Może to powodować  wydzielenie gazów, powodując wzrost ciśnienia wewnątrz akumulatora.

Średnie napięcie danej technologii (średnie napięcie pracy): określa ono uśrednione napięcia akumulatora przy katalogowych wartościach obciążania prądowego, jest ono charakterystyczne dla każdej z technologii.

Część 2.

Część 3.

Jeśli masz pytania dotyczące baterii, akumulatorów, pakietów, napisz do nas wiadomość, lub skontaktuj się z nami przez nasz profil na Facebooku.

Pełną gamę naszych produktów znajdziesz na bto.pl

Najnowsze posty

Złącza AMASS

Czym są popularne „baterie”?

Czy „bateria” i akumulator to takie same ogniwa galwaniczne?

Jakie wartości opisują parametry ogniw galwanicznych? Część 1.

Jakie wartości opisują parametry ogniw galwanicznych? Część 2.

Jakie wartości opisują parametry ogniw galwanicznych? Część 3.

Polecane

Złącza AMASS

Czym są popularne „baterie”?

Czy „bateria” i akumulator to takie same ogniwa galwaniczne?

Jakie wartości opisują parametry ogniw galwanicznych? Część 1.

Jakie wartości opisują parametry ogniw galwanicznych? Część 2.

Jakie wartości opisują parametry ogniw galwanicznych? Część 3.