Jakie wartości opisują parametry ogniw galwanicznych? Część 1 – napięcie.

parametry ogniw galwanicznych

Podstawowe parametry ogniw galwanicznych to:

  • technologia w jakiej są wykonywane ogniwa,
  • napięcie,
  • pojemność,
  • wydajność prądowa,
  • zakres temperatur pracy.

Są one zależne od związków chemicznych, z jakich zbudowanie są ogniwa galwaniczne oraz ich konstrukcji wewnętrznej.

Obecnie przemysłowo wykorzystuje się wiele technologii chemicznych, w jakich wykonywane są ogniwa galwaniczne, z których każda posiada właściwą sobie warowność potencjału elektrycznego pomiędzy anodą a katodą. Ta różnica potencjału nazywania jest napięciem ogniwa i ważona jest w jednostce zwanej Vlotem [V]. Wracając do analogii z dwoma pojemnikami z wodą, napięcie można porównać do różnicy wysokości pomiędzy pojemnikami.

Ogniwa pierwotne mają podaną podaną wartość napięcia, specyficzną dla technologii w jakiej wykonano ogniwo. W kartach katalogowych znajdują się również informację o dolnej wartość napięcia rozładownia. Jest to napięcie po przekroczeniu, którego w niektórych typach baterii może dojąc do wzrostu ciśnienia zewnątrz ogniwa. Jest to powodowane rozpadem układu chemicznego baterii z wydzieleniem gazu.

W przypadku akumulatorów wyróżnia się następujące napięcia ogniwa.

Napięcie ładowania (charging voltage): jest ono charakterystyczne dla każdej z technologii i nie może zostać przekroczone. Z tego powodu każda z technologii akumulatorów ma dedykowany sposób ładowania.

Przekroczenie górnej wartości napięcia ładownia, spowoduje przyjęcie zbyt dużego ładunku elektrycznego przez akumulator. Jest to bardzo groźne zjawisko mogące skutkować pożarem lub eksplozją akumulatora.

Z pomocą przychodzi ponownie analogia z pojemnikami z wodą. Można bowiem spróbować, wyobrazić sobie próbę napełnienia zbiornika na wodę o pojemność np. jednego litra, dwoma litrami wody przy pomocy pompy o dużej wydajność.

Dolne napięcie rozładownia: jest to wartość napięcia akumulatora, poniżej której układ chemiczny akumulatora zacznie ulegać degradacji. Może to powodować  wydzielenie gazów, powodując wzrost ciśnienia wewnątrz akumulatora.

Średnie napięcie danej technologii (średnie napięcie pracy): określa ono uśrednione napięcia akumulatora przy katalogowych wartościach obciążania prądowego, jest ono charakterystyczne dla każdej z technologii.

Część 2.

Część 3.

Jeśli masz pytania dotyczące baterii, akumulatorów, pakietów, napisz do nas wiadomość, lub skontaktuj się z nami przez nasz profil na Facebooku.

Pełną gamę naszych produktów znajdziesz na bto.pl