Najczęściej zadawane pytania

Są to ogniwa pierwotne (galwaniczne), będące chemicznymi źródłami energii eklektycznej.

Jak jest zbudowane ogniwo galwaniczne?

Każde ogniwo składa się z dwóch elektrod (dodatniej-katody i ujemnej-anody), elektrolitu oraz separatora.

Elektrody posiadają różny ładunek elektryczny, separator uniemożliwia zwarcie i wyrównanie potencjału pomiędzy elektrodami, a elektrolit jest środowiskiem umożliwiając przemieszczanie się jonów pomiędzy elektrodami.

Jak działa ogniwo galwaniczne?

Anoda i katoda mają różny potencjał elektryczny, który wynika z właściwości chemicznych związków z jakich są one zbudowanie. W chwili gdy np. włączamy latarkę wyposażoną w ogniwo galwaniczne, łączymy przewodnikiem elektrycznym anodę z katodą i rozpoczynamy reakcje elektrochemiczne (utleniania po stronie anody i redukcji po stronie katody).

Anoda „emituje” elektrony przyciągane przez katodę, które przemieszczają się jako prąd elektryczny.

Reakcja trwa do wyłączenia latarki (co powoduje przerwanie rozpoczętych reakcji) lub do wyrównania się potencjałów elektrycznych anody i katody. W drugim przypadku można powiedzieć, iż ogniwo jest wyczerpane.

Można porównać elektrody ogniwa do dwóch pojemników z wodą ustawionych na różnych wysokościach. Przewodnik elektryczny pełni funkcję rurki łączącej oba pojemniki.

Woda będzie płynąć pomiędzy zbiornikami do czasu, aż poziom wody nie zostanie pomiędzy nimi wyrównany. Na drodze przepływu wody można zamontować koło wodne, które obracane przez wodę wykona pracę, będzie to odpowiednik żarówki w latarce.

Nie, nie są to takie same ogniwa.

Określenie „bateria” przyjęło się dla ogniwa galwanicznego pierwotnego, o którym pisaliśmy tu.

Jest to rodzaj ogniwa, w którym  potencjał elektryczny jest nadawany w trakcie procesu produkcyjnego „pierwotnie”, poprzez wykonanie elektrod z określonych związków chemicznych i zatopienie ich w elektrolicie.

Ogniwo tego typy jest ogniwem, którego potencjału nie można odbudować.

Zużyta „bateria” powinna zostać poddana recykilngowi.

 

Akumulator  jest ogniwem „wtórnym”.

Po fizycznym złożeniu ogniwa w fabryce, elektrody wykonane z rożnych związków chemicznych i zanurzone w elektrolicie nie posiadają jeszcze rożnych potencjałów elektrycznych.

Różnica potencjałów elektrod nadawana jest ”wtórnie”, poprzez podłączenie napięcia elektrycznego o odpowiedniej wartości do elektrod. Jest to pierwsze ładowanie akumulatora.

Naładowany akumulator można wykorzystać tak jak ogniwo pierwotne lecz w przeciwieństwie do niego, po rozładowaniu, proces nadawania potencjału można powtórzyć wielokrotnie, ładując akumulator w przystosowanej do tego ładowarce.

Niestety proces ten nie może być powtarzany w nieskończoność.

Ilość cykli ładowanie - rozładowanie limitowana jest przez procesy degradacyjne postępujące w związkach chemicznych z których wykonane są elektrody i elektrolit.

Jest ono charakterystyczne dla każdej z technologii i nie może zostać przekroczone. Z tego powodu każda z technologii akumulatorów ma dedykowany sposób ładowania.