Przechowywanie akumulatorków

przechowywanie akumulatorkow, jak przechowywac akumulatrki

Kiedy na czas wakacji albo tuż po nich odkładasz na półkę urządzenia zasilane akumulatorkami i zostawiasz ogniwa w środku, podczas ponownej próby ich uruchomienia może spotkać Cię przykra niespodzianka. Czym może skończyć się niewłaściwe przechowywanie akumulatorków?

Niestety zdarza się, że po zimie wiele akumulatorów nie daje się naładować.

Wraz z ilością urządzeń zasilanych z akumulatorów litowych, problem staje się coraz częstszy i dotyczy zarówno nowego, jak i używanego już jakiś czas sprzętu.

Powstają zatem pytania: Dlaczego tak się dzieje? Jak temu zapobiegać?

Dziej się tak dlatego, iż każdy akumulator ma swoją rezystancję wewnętrzną, którą będziemy dalej oznaczać Rw.

Zgodnie z prawami fizyki,  jeżeli istnieje źródło nacięcia elektrycznego i zostanie do niego podłączona rezystencja, to popłynie prąd elektryczny.

W przypadku galwanicznych źródeł energii, zjawisko to określane jest jako samorozładowanie.

„Wyjada” ono powoli energię z akumulatora.

Dotyczy ono wszystkich akumulatorów i ogniw pierwotnych, zwanych potocznie bateriami.

Intensywność tego zjawiska zależy od wspomnianej Rw oraz od temperatury, w jakiej jest składowany akumulator czy bateria.

Wraz z samorozładowaniem spada napięcie akumulatora. Gdy spadnie ono poniżej dolnego napięcia dopuszczalnego dla danej technologii, ładowarki nie pojmują pracy uznając akumulator za zniszczony.

Dodatkowo akumulatory w technologiach litowych powinny mieć własne układy elektroniczne, które uniemożliwią korzystanie z akumulatora, gdy napięcie ogniw spadnie zbyt nisko.

Każdy producent akumulatorów podaje w kartach katalogowych, jakie są parametry przechowywania.

Jak jest najlepszy sposób na przechowywanie akumulatorków?

W celu odpowiedniego przechowania akumulatora, należy przede wszystkim zapoznać się z instrukcją użytkowania akumulatora dostarczaną przez producenta.

Coraz częściej zdarza się bowiem, iż ładowarka dostarczona z urządzeniem ma funkcje umożliwiająca naładowanie akumulatora do odpowiedniego poziomu i podane są tabele opisujące, jak długo można przechowywać akumulator.

O ile, z jakichś powodów, nie ma wytycznych producenta jak składować akumulator Li-ION i w jakich temperaturach, lepiej jest zastosować zasady ogólne dla akumulatorów Li-ION niż pozostawić akumulator nienaładowany.

Akumulator do składowania powinien zostać naładowany w zakresie 60%-80% pojemności nominalnej. Wartość tę mona ustalić na kilka sposobów.

Np. zaznając czas ładowania mnożymy go o wartość z przedziału 0,6 – 0,8 i otrzymamy w ten sposób czas ładowania.

O ile wiemy z ilu sekcji napięciowych składa się pakiet akumulatorów i mając ładowarkę umożliwiającą ustawienia napięcia, można ustalić napięcie ładowania do składowania mnożąc ilość sekcji napięciowych przez napięcie 3,7V-3,9V.

O ile nie ma dostępnych informacji producenta jak składować naładowany akumulator LI-ION można przyjąć, iż będzie to zakres temperatur od -10oC do +60oC.

Im wyższa temperatura, tym większe samorozładowanie.

Można z pewną dozą bezpieczeństwa przyjąć, że w czasie składowania powinien być nie dłuższy niż

6 miesięcy w zakresie -10oC do +20oC

3 miesiące w zakresie +21oC do +40oC

1 miesiąc w zakresie +41oC do +60oC

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami.

Jeśli masz pytania dotyczące baterii, akumulatorów, pakietów, napisz do nas wiadomość, lub skontaktuj się z nami przez nasz profil na Facebooku.

Pełną gamę naszych produktów znajdziesz na bto.pl