Sytuacje krytyczne dla akumulatora

akumulator e-papieros wybuch

Akumulatory pracują w różnych warunkach i narażone są na różne zjawiska. Poniżej opisaliśmy najważniejsze z nich, wpływające na ich pracę i wydajność.

Sytuacje krytyczne dla akumulatora to:

1. Zbyt głębokie rozładownie

jest to rozładownie akumulatora poniżej wartości napięcia, podanej w karcie katalogowej akumulatora, poniżej której skład chemiczny akumulatora ulega nieodwracanej zmianie (różne wartości dla różnych technologii ogniw). Powstałe „nowe związki” nie mają już możliwości zrekombinowania i przyjmowania energii. Często wiąże się to ze zwiększeniem objętości „nowych” związków, co skutkuje wzrostem ciśnienia wewnątrz akumulatora. W przypadku akumulatorów LI-ION, najczyściej podawaną granicą rozładowania jest napięcie 2,5V. Po przekroczeniu tej wartości poniżej dolnej wartości napięcia, akumulator będzie bądź uszkodzony lub definitywnie zniszczony od razu. W zależności od stopnia zaistniałej sytuacji.

Nawet „tylko uszkodzony” w ten sposób akumulator będzie podległ dalszej przedwczesnej degradacji.

2. Przeładowanie

jest to ładowanie akumulatora do wartości napięcia wyższej niż dozwolona dla akumulatora (różne wartości dla różnych technologii ogniw). W przypadku akumulatorów Li-ION najczęściej jest to 4,2V.

Przekroczenie dozwolonej wartości napięcia podczas ładowania, będzie skutkowało zwiększeniem ciśnienia wewnątrz ogniwa, a co za tym idzie temperatury.

Przeładowany akumulator może eksplodować i być źródłem bardzo niebezpiecznego pożaru. Jest to jeden z najczęstszych powodów wypadków z udziałem akumulatorów Li-ION.

Niedopuszczalne jest ładowanie uszkodzonego, np. zbyt głęboko rozładowanego akumulatora Li-ION. Z tego powodu ładowarki do akumulatorów Li-ION nie podejmują pracy po wykryciu zbyt niskiego napięcia.

Uszkodzenia mechaniczne np. widoczne wgniecenia (nawet najmniejsze) także dyskwalifikują akumulator Li-ION.

3. Praca z prądem przekraczającym wartości dopuszczalne dla akumulatora.

Dotyczy to zarówno ładownia jak i rozładownia akumulatora.

W obu przypadkach będzie prowadził to nadmiernego wydzielania ciepła wewnątrz akumulatora. W przypadku akumulatorów Li-ION, może to doprowadzić do termicznego rozbiegania się akumulatora. Będzie to reakcja samowzbudna. W takim przypadku reakcję będzie ekstremalnie trudno przerwać. Bardzo rzadko jest w pobliżu np. wiadro z wodą do którego można by w ciągu kilku sekund wrzucić akumulator. Nie mówiąc już o tym, że nie łatwo jest przenieść akumulator o temperaturze ponad 100 stopni C.

4 . Praca w zbyt wysokiej temperaturze lub zbyt niskiej temperaturze.

W przypadku akumulatorów, w tym także Li-ION wartości temperatur pracy dla ładowania, rozradowania, a także składowania bywają różne i są podawane w kartach katalogowych i nie należy ich przekraczać.

Akumulator Li-ION w wersji „konsumenckiej” jest pojedynczym akumulatorem wyposażonym w mały układ PCM, który ma okrągły kształt, średnicę nieco mniejszą od średnicy ogniwa, na którym jest zamontowany, współosiowo na jednym z biegunów akumulatora. Jest on niewidoczny z zewnątrz. Akumulator Li-ION w wersji „konsumenckiej” będzie zawsze wyższy o 4 – 5mm od akumulatora o tym samym rozmiarze w wersji „przemysłowej”. Szczególnie, iż akumulator „konsumencki” ma dodatkowo biegun dodatni, lekko wyniesiony ponad powierzchnię kontenera akumulatora.

Uwaga: można się na rynku natknąć na ogniwa LI-ION wyposażone jedynie w „wysoki plus” tak, aby przypominały akumulator „konsumencki”.

Można spotkać również np. latarki w których akumulator „ konsumencki” nie może być zastosowany, gdyż pojemnik na akumulator jest za krótki i mieści jedynie akumulator przemysłowy.

Odradzamy jednak korzystanie z tego typu konstrukcji ze względów bezpieczeństwa.

Najważniejsze jest jednak to, że taki układ PCM powinien być odpowiednio dobrany do akumulatora który ma być zabezpieczany.

Jeśli masz pytania dotyczące baterii, akumulatorów, pakietów, napisz do nas wiadomość, lub skontaktuj się z nami przez nasz profil na Facebooku.

Pełną gamę naszych produktów znajdziesz na bto.pl