Parametry ogniw galwanicznych. Część 3 – natężenie prądu i zakres temperatur pracy.

natężenie prądu, zakres temperatur pracy

Natężenie prądu elektrycznego, którego jednostka jest Amper [A]

W przypadku ogniw galwanicznych, bardzo ważne jest, aby wydajność prądowa ogniwa była odpowiednio dobrana do obciążenia prądowego, z jakim współpracując ogniwo.

W przypadku gdy ogniwo galwaniczne będzie miało za małą wydajność w porównaniu do występującego obciążenia, może dojść do zniszczenia ogniwa galwanicznego.

W zależności od technologii ogniwa, skali jego przeciążenia, czasu jego trwania, skutki mogą być rożne. Chwilowe lub trwałe. Może to być np. tymczasowy wzrost temperatury ogniwa NiMH przy krótkim przeciążeniu dysponowanym, spowodowanym chociażby zablokowaniem wiertła podczas wiercenia otworu wiertarką o zasilaniu akumulatorowym.

W skrajnym przypadku, duże przeciążenie prądowe ogniwa galwanicznego może spowodować jego pożar lub eksplozję.

Zakres temperatur pacy

opisuje temperatury powierzchni ogniwa, przy której możliwe i bezpiecznie jest użytkowanie oraz składowanie ogniwa galwanicznego.

Temperatura ogniwa galwanicznego możne być wynikiem dostarczenia temperatury z zewnątrz (źródłem temperatury jest środowisko w którym pracuje ogniwo galwaniczne), temperatura wytworzona wewnątrz ogniwa galwanicznego podczas jego pracy lub suma tych temperatur.

W przypadku akumulatorów często zakres temperatur pracy dla danego akumulatora jest rożny dla ładownia i rozładowania.

Np. bezpiecznie rozładowywać akumulator można do -20stC do +60stC natomiast ładowanie może być możliwe od 0stC do +40stC.

Zakres temperatur składowania informuje w jakich temperaturach można bezpiecznie dla niego przechowywać ogniwo galwaniczne. Zazwyczaj częściowo pokrywa się z temperaturą pracy lecz nie jest z nią tożsamy.

Część 1.

Część 2.

Jeśli masz pytania dotyczące baterii, akumulatorów, pakietów, napisz do nas wiadomość, lub skontaktuj się z nami przez nasz profil na Facebooku.

Pełną gamę naszych produktów znajdziesz na bto.pl